Informații generale
Compania HIBISCUS COSMETICS S.R.L. este operator de date cu caracter personal și are responsabilitatea, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și a legislației naționale în domeniu, de a garanta protecția datelor Dumneavoastră cu caracter personal. HIBISCUS COSMETICS se aliniază prevederilor GDPR, protejează datele dumneavoastră conform celor mai înalte standarde și vă informează cu privire la drepturile pe care le aveți în temeiul acestuia.
În calitatea sa de operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților, angajaților, clienților, partenerilor și ale altor persoane fizice care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale.

Scopurile prelucrării
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către HIBISCUS COSMETICS în scopul:
1. încheierii și executării contractelor;
2. informării utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor;
3. evaluării produselor și serviciilor oferite;
4. desfășurării de activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor;

Compania își rezervă dreptul de a păstra o evidență a candidaților care au participat la interviuri.

Temeiul juridic al prelucrării
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:
1. obligațiile legale care incumbă în sarcina HIBISCUC COSMETICS
2. încheierea, respectiv executarea contractelor încheiate;
3. interesul legitim al companiei;
4. consimțământul Dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară executării contractelor și desfășurării raporturilor de muncă și ulterior potrivit procedurilor interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor
HIBISCUS COSMETICS poate divulga prin transmitere datele Dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate prin care părțile garantează reciproc că aceste date sunt păstrate în siguranță, folosite doar în scopurile în care au fost colectate și că furnizarea acestora se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care se pot dezvolta programe comune de ofertare pe piața produselor și serviciilor, asigurători.
Datele Dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale.

Măsuri de securitate a datelor
HIBISCUS COSMETICS utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

Drepturile de care beneficiați
Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi prevăzute de GDPR:
• Dreptul de acces: puteți afla dacă prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc iar, în caz afirmativ, vă asigurăm accesul la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate acestea;
• Dreptul la portabilitatea datelor: la cerere, datele dumneavoastră pot fi transmise direct unui alt operator;
• Dreptul la opoziție: puteți să vă opuneți, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor personale; atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop promovarea de produse/servicii (ex. Newsletter), aveți dreptul de a vă opune în orice moment;
• Dreptul la rectificare: în cazul în care constatați o neconcordanță referitoare la datele dumneavoastră, la solicitare le vom corecta, fară întârzieri nejustificate;
• Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): în anumite condiții, la solicitare, vom șterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate;
• Dreptul la restricționarea prelucrării: la solicitare puteți obține din partea SC HIBISCUS COSMETICS restricționarea prelucrării, în anumite condiții.

În plus, pentru eventuale nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale care vă privesc, vă puteți adresa persoanei cu atribuții în domeniul protecției datelor a companiei HIBISCUS COSMETICS S.R.L., la adresa de e-mail
Totodată, plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate direct Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În administrarea website-ului, HIBISCUS COSMETICS utilizează cookies. Acestea se împart în:
Cookies esențiale pentru funcționarea website-ului:
Acestea sunt cookies esențiale, strict necesare pentru navigarea pe un website. Fără aceste cookies, website-ul nu va funcționa corect. Ele nu colectează informații despre Dumneavoastră care ar putea fi folosite pentru promovare.

Cookies de performanță:
Acestea colectează informații despre modul în care folosiți un website, de exemplu, care sunt paginile vizualizate cel mai des, pentru furnizarea de rapoarte și pentru identificarea mesajelor de eroare, în scopul îmbunătățirii experienței pe care o oferim online. Acestea nu colectează informații care vă pot identifica, toate datele fiind anonime. Unele dintre aceste cookies sunt gestionate pentru noi de alte companii, acestea nu au însă dreptul să le folosească în alte scopuri decât cele enumerate mai sus.
Exemple de First Party Cookies de performanță: Google Analytics: aceste cookies sunt folosite de către Google pentru a realiza rapoarte și pentru a ne ajuta să îmbunătățim website-ul. Hotjar: aceste cookies sunt, de asemenea, utilizare pentru realizarea de rapoarte și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor pe site.

Cookies de direcționare:
HIBISCUS COSMETICS S.R.L. foloseste cookies de targetare în campaniile de remarketing. Unele dintre aceste cookies sunt gestionate pentru noi de către alte companii, acestea nu au însă dreptul să le folosească în alte scopuri decât cele enumerate mai sus.
Aveți posibilitatea să blocați sau să permiteți utilizarea acestor cookies, blocarea lor poate însemna că nu vom mai putea oferi anumite opțiuni. Exemple de Third Party Cookies de direcționare: Google AdWords, Facebook.
În cazul în care nu sunteți mulțumit cu utilizarea de cookies pe acest site, le puteți șterge cu ușurință din browser-ul dvs. În cazul în care ați decis să ștergeți cookies este posibil să nu puteți utiliza o parte din serviciile de pe site-ul nostru sau de pe alte site-uri.

Contactați-ne

Dacă aveți orice fel de întrebere cu privire la aceste Principii, contactați-ne la adresa de mai jos sau la linia de serviciu cilenți la luni-vineri intre orele 9-17, enumerate în subsolul acestor Principii, sau poșta electronică contact@hibiscuscosmetics.ro

Hibiscus Cosmetics,
Nazna, Principală, nr.206
Mureș
Serviciu clienți: 0751152627.